PL
EN RU
dr green
Regulamin promocji

KUPON RABATOWY OD DR GREEN

Regulamin promocji „KUPON RABATOWY OD DR GREEN”

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji „KUPON RABATOWY OD DR GREEN” jest DR. GREEN Sp. z o.o.  z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000326846, o kapitale zakładowym 250 050,00 zł, NIP 6282206223, REGON 120865342, zwany dalej Organizatorem.

 2. Czas trwania Promocji jest oznaczony od 19 kwietnia do 31 maja 2022 roku, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na stronie www.dr-green.pl a Akcja promocyjna u Dystrybutora ustalana jest na jeden dzień i jest wskazana na stronie www.dr-green.pl w zakładce wydarzenia oraz na Fanpage DR GREEN POLSKA na serwisie Facebook

 3. Informacje o Promocji „KUPON RABATOWY OD DR GREEN” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej wwwdr-green.pl

 

§ 2. Definicje

 1. Organizator – DR GREEN Sp. z o.o., którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 2. Promocja KUPON RABATOWY OD DR GREEN” - organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.

 4. Uczestnik – Klient Punktu Dystrybucyjnego osoba fizyczna, przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, która dokonała zakupu nawozów mikroelementowych DR GREEN w Punkcie dystrybutorskim.

 5. Nawozy mikroelementowe- Nawóz DR GREEN Rzepak, DR GREEN Zboże, DR GREEN Kukurydza, DR GREEN Buraki, DR GREEN Ziemniaki, DR GREEN Sady, DR GREEN Warzywa

 6. Akcja KUPON RABATOWY OD DR GREEN – akcja polegająca na wręczeniu przez pracownika Organizatora kuponu uprawniającego do zakupu 2 kg dowolnego nawozu mikroelementowego w cenie 20 zł klientom Punktu Dystrybucyjnego po spełnieniu warunków uczestnictwa.

 7. Fanpage – strona internetowa firmy DR GREEN zlokalizowana pod adresem https://www.facebook.com/DrGreenPolska/

 8. Kupon Rabatowy – Kupon uprawniający do zakupu 2 kg dowolnego nawozu marki DR GREEN w punkcie dystrybucyjnym pod warunkiem autoryzacji przez pracownika Organizatora. Wzór kuponu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 9. Punkt Dystrybucyjny – Sklep na terenie Polski sprzedający produkty marki DR GREEN i wskazany pod adresem internetowym: https://www.dr-green.pl/siec-dystrybucji

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Klienci Punktu Dystrybutorskiego, którzy w dniu wskazanym na Kuponie Rabatowym dokonali zakupu minimum 20 kg dowolnego nawozu mikroelementowego .

 2. Zakup może zostać zrealizowany wyłącznie punkcie dystrybutorskim

 3. Ambasador DR GREEN każdorazowo autoryzuje kupon sygnując go podpisem i dołączając do niego dowód zakupu w postaci kopii faktury lub paragonu oraz odsyłając do siedziby Organizatora

 4. W przypadku dokonania zwrotu zakupionego towaru (nawozu) Uczestnik zobowiązany jest również do zwrotu wydanego towaru objętego promocyjną ceną, a Punkt dystrybucyjny zobowiązany jest do rozliczenia w/w towaru z Organizatorem promocji

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „KUPON RABATOWY OD DR GREEN”.

 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

 

Koszyk został zaktualizowany
Technologia została zmieniona
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij