PL
EN RU
dr green
10.08.2022

Efekty działania innowacyjnego nawozu donasiennego DR GREEN PRIME

DR GREEN PRIME, to rewolucyjny i hiperwydajny nawóz donasienny nowej generacji, który w 1 kg nawozu zawiera aż  522 g składników mineralnych oraz aminokwasy i witaminy, które działają stymulująco na energię kiełkowania nasion, a także intensywność wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego roślin w początkowej fazie ich rozwoju. Dodatkową zaletą nawozu donasiennego DR GREEN PRIME jest pełna rozpuszczalność w bardzo niskich temperaturach wody oraz wysoka tolerancja na mieszalność z zaprawami nasiennymi (fungicydy).

Efekty działania innowacyjnego nawozu donasiennego DR GREEN PRIME

Skuteczność działania nawozu donasiennego Dr Green PRIME na energię kiełkowania nasion zbóż jak i kukurydzy potwierdzono licznymi badaniami laboratoryjnymi prowadzonymi w specjalistycznych komorach fitotronowych ze sterowanym mikroklimatem w trzech powtórzeniach dla każdej z prób zgodnie z Polska Normą (PN-79/R-65950 Materiał siewny. Metody badania nasion, Polski Komitet Normalizacji i Miar). W 2017 roku celem przeprowadzonego doświadczenia laboratoryjnego była ocena wpływu zastosowania nawozu donasiennego DR GREEN PRIME na zdolność i energię kiełkowania nasion, a także intensywność wzrostu pszenicy w początkowej fazie rozwoju. W doświadczeniu zastosowano kwalifikowany materiał siewny. W przypadku nasion pszenicy przetestowano następujące warianty:

 


Fot.1 komora fiitotronowa

Tabela 1. Porażenie przez pleśnie kiełkujących nasion wybranych odmian pszenicy.

 

Po 72 godzinach od rozpoczęcia doświadczenia dokonano oceny kiełkujących nasion pszenicy pod kątem ich porażenia przez pleśnie (tabela 1). Największe porażenie nasion pszenicy odnotowano w wariancie bez zaprawiania oraz w wariancie, gdzie zastosowano nawóz donasienny, który zawiera bardzo dużo składników mineralnych będących, tym samym bogatą pożywką dla pleśni. Jednakże znikome porażenie pleśnią nasion pszenicy wystąpiło w wariancie, gdzie nasiona zaprawiono zaprawą nasienną z dodatkiem nawozu donasiennego DR GREEN PRIME. Zaprawa fungicydowa chroniła nasiona przed porażeniem pleśnią, natomiast innowacyjny nawóz donasienny nowej generacji DR GREEN PRIME zapewnił intensywny i dynamiczny wzrost pszenicy w pierwszym etapie jej rozwoju, tuż po wschodach.  Siewki pszenicy z nasion zaprawionych nawozem donasiennym DR GREEN PRIME w przeciwieństwie do pozostałych warinantów, gdzie nie zastosowano nawozu charakteryzowały się dużo bardziej intensywnym i wyrównanym wzrostem, co zapewnia im lepszy i mocny start zwłaszcza w warunkach stresowych (fotografia 2).

   

Fot. 2  Intensywność wzrostu pszenicy badanych odmian po 10 dniach od siewu.

Po 12 dniach od siewu pszenicy przeprowadzono również pomiary masy części nadziemnej i podziemnej siewek pszenicy. Największy, prawie 2-krotny przyrost masy części nadziemnej siewek pszenicy stwierdzono w przypadku zastosowania dodatku nawozu donasiennego DR GREEN PRIME do zaprawy fungicydowej w porównaniu do nasion zaprawionych tylko zaprawą nasienną (rysunek 2). Podobną zależność odnotowano również w przypadku masy korzeniowej, gdzie największy przystost wystąpił w siewkach wykiełkowanych z nasion zaprawionych fungicydem z dodatkiem nawozu donasiennego DR GREEN PRIME (rysunek 1).

Rysunek 1. Masa korzeni siewek pszenicy w zależności od sposobu zaprawienia nasion.

 

 Rysunek 2. Masa liścieni siewek pszenicy w zależności od sposobu zaprawienia nasion.

 

Nawóz donasienny DR GREEN PRIME to innowacyjna, wysoce wydajna i efektywna formuła nawozu donasiennego, który zapewni Twojej pszenicy silny i mocny wzrost już na stracie!

 

Doświadczenie oceny wpływu zastosowania nawozu donasiennego DR GREEN PRIME na zdolność i energię kiełkowania oraz intensywność wzrostu pszenicy w początkowej fazie rozwoju powtórzono w 2018 r.

 

 

Fot 3. Intensywność wzrostu siewek pszenicy i rozwój systemu korzeniowego badanych odmian po 12 dniach od siewu.

 

Rysunek 3. Masa liścieni siewek pszenicy po 12 dniach od siewu w zależności od sposobu zaprawienia nasion.

 

Rysunek 4. Masa korzeni siewek pszenicy po 12 dniach od siewu w zależności od sposobu zaprawienia nasion

 

Nawóz donasienny DR GREEN PRIME to innowacyjna, wysoce wydajna i efektywna formuła nawozu donasiennego, który zapewni Twojej pszenicy silny i mocny wzrost już na stracie! 

Zastosowanie nawozu donasiennego DR GREEN PRIME:

 

Koszyk został zaktualizowany
Technologia została zmieniona