dr green
dr green
24.07.2018

Efekty działania innowacyjnego nawozu donasiennego DR GREEN PRIME

DR GREEN PRIME, to rewolucyjny i hiperwydajny nawóz donasienny nowej generacji, który w 1 kg nawozu zawiera aż  522 g składników mineralnych oraz aminokwasy i witaminy, które działają stymulująco na energię kiełkowania nasion, a także intensywność wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego roślin w początkowej fazie ich rozwoju. Dodatkową zaletą nawozu donasiennego DR GREEN PRIME jest pełna rozpuszczalność w bardzo niskich temperaturach wody oraz wysoka tolerancja na mieszalność z zaprawami nasiennymi (fungicydy).

Efekty działania innowacyjnego nawozu donasiennego DR GREEN PRIME

Skuteczność działania nawozu donasiennego Dr Green PRIME na energię kiełkowania nasion zbóż jak i kukurydzy potwierdzono licznymi badaniami laboratoryjnymi prowadzonymi w specjalistycznych komorach fitotronowych ze sterowanym mikroklimatem w trzech powtórzeniach dla każdej z prób zgodnie z Polska Normą (PN-79/R-65950 Materiał siewny. Metody badania nasion, Polski Komitet Normalizacji i Miar). W 2017 roku celem przeprowadzonego doświadczenia laboratoryjnego była ocena wpływu zastosowania nawozu donasiennego DR GREEN PRIME na zdolność i energię kiełkowania nasion, a także intensywność wzrostu pszenicy w początkowej fazie rozwoju. W doświadczeniu zastosowano kwalifikowany materiał siewny. W przypadku nasion pszenicy przetestowano następujące warianty:

 


Fot.1 komora fiitotronowa


Po 72 godzinach od rozpoczęcia doświadczenia przeprowadzono oznaczenia energii kiełkowania nasion pszenicy w wyniku, czego stwierdzono, że najwięcej skiełkowało w wariancie, gdzie do ich zaprawiania zastosowano nawóz donasienny DR GREEN PRIME (tabela 1).

 

 

W tym czasie dokonano również oceny kiełkujących nasion pszenicy pod kątem ich porażenia przez pleśnie (tabela 2). Największe porażenie nasion pszenicy odnotowano w wariancie bez zaprawiania oraz w wariancie, gdzie zastosowano nawóz donasienny, który zawiera bardzo dużo składników mineralnych będących, tym samym bogatą pożywką dla pleśni. Jednakże znikome porażenie pleśnią nasion pszenicy wystąpiło w wariancie, gdzie nasiona zaprawiono zaprawą nasienną z dodatkiem nawozu donasiennego DR GREEN PRIME. Zaprawa fungicydowa chroniła nasiona przed porażeniem pleśnią, natomiast innowacyjny nawóz donasienny nowej generacji DR GREEN PRIME zapewnił intensywny i dynamiczny wzrost pszenicy w pierwszym etapie jej rozwoju, tuż po wschodach.  Siewki pszenicy z nasion zaprawionych nawozem donasiennym DR GREEN PRIME w przeciwieństwie do pozostałych warinantów, gdzie nie zastosowano nawozu charakteryzowały się dużo bardziej intensywnym i wyrównanym wzrostem, co zapewnia im lepszy i mocny start zwłaszcza w warunkach stresowych (fotografia 2).

   

Fot. 2  Intensywność wzrostu pszenicy badanych odmian po 10 dniach od siewu.

Po 12 dniach od siewu pszenicy przeprowadzono również pomiary masy części nadziemnej i podziemnej siewek pszenicy. Największy, prawie 2-krotny przyrost masy części nadziemnej siewek pszenicy stwierdzono w przypadku zastosowania dodatku nawozu donasiennego DR GREEN PRIME do zaprawy fungicydowej w porównaniu do nasion zaprawionych tylko zaprawą nasienną (rysunek 2). Podobną zależność odnotowano również w przypadku masy korzeniowej, gdzie największy przystost wystąpił w siewkach wykiełkowanych z nasion zaprawionych fungicydem z dodatkiem nawozu donasiennego DR GREEN PRIME (rysunek 1).

Rysunek 1. Masa korzeni siewek pszenicy w zależności od sposobu zaprawienia nasion.

 

 Rysunek 2. Masa liścieni siewek pszenicy w zależności od sposobu zaprawienia nasion.

 

Nawóz donasienny DR GREEN PRIME to innowacyjna, wysoce wydajna i efektywna formuła nawozu donasiennego, który zapewni Twojej pszenicy silny i mocny wzrost już na stracie!

 

Doświadczenie oceny wpływu zastosowania nawozu donasiennego DR GREEN PRIME na zdolność i energię kiełkowania oraz intensywność wzrostu pszenicy w początkowej fazie rozwoju powtórzono w 2018 r.

 

 

Fot 3. Intensywność wzrostu siewek pszenicy i rozwój systemu korzeniowego badanych odmian po 12 dniach od siewu.

 

Rysunek 3. Masa liścieni siewek pszenicy po 12 dniach od siewu w zależności od sposobu zaprawienia nasion.

 

Rysunek 4. Masa korzeni siewek pszenicy po 12 dniach od siewu w zależności od sposobu zaprawienia nasion

 

Nawóz donasienny DR GREEN PRIME to innowacyjna, wysoce wydajna i efektywna formuła nawozu donasiennego, który zapewni Twojej pszenicy silny i mocny wzrost już na stracie! 

Zastosowanie nawozu donasiennego DR GREEN PRIME:

 

Koszyk został zaktualizowany
Technologia została zmieniona
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij