PL
EN RU
dr green

Nawozy dolistne na zboża - dokarmianie mikroelementami, czyli nawożenie dolistne zbóż

Nawozy dolistne na zboża

Dolistne nawożenie zbóż jest bardzo ważnym elementem uzupełnienia mikroelementów w roślinach.  Warto pamiętać, że pobieranie mikroelementów przez system korzeniowy jest ograniczony. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysokie pH gleby, do którego dążymy ze względu na maksymalne wykorzystanie przez zboża fosforu, potasu i azotu. Mikroelementy  są pobierane z gleby przez system korzeniowy w przypadku niskiego pH, a więc odwrotnie niż  makroelementy.

Najważniejsze mikroelementy obecne w zbożu

Wszystkie mikroelementy są ważne, ale najważniejszymi są mikroelementy w zbożach.  Chodzi o miedź, mangan, cynk i żelazo. Miedź wpływa na rozwój oraz budowę tkanek, bierze udział w przemianach azotowych i syntezie białka. Ponadto, miedź w znaczący sposób  obniża podatność zbóż na wyleganie.  Ten mikroelement ma również wpływ  na liczbę ziarniaków w kłosie. Mangan wspomaga asymilację   dwutlenku węgla i wpływa na syntezę węglowodanów. Cynk bierze udział w syntezie chlorofilu i witamin, a poza tym  wpływa na procesy wzrostu i rozwoju roślin. Żelazo reguluje procesy fotosyntezy, chlorofilu, lignin i karotenu. Pełni istotną funkcję podczas procesu syntezy białek.  Żelazo, wybarwiając liście roślin na ciemniejszy zielony kolor, powoduje intensyfikację procesów fotosyntezy. Mikroelementy pełnią różne, bardzo ważne funkcje i żaden z nich nie może być zastąpiony innym.

Niedobory mikroelementów w zbożach – konsekwencje

W przypadku niedoboru jakiegokolwiek mikroelementu następuje zakłócenie procesów metabolicznych, a przede wszystkim fotosyntezy, rośliny stają się podatne na niekorzystne warunki zewnętrzne, co w konsekwencji wpływa na obniżenie plonów a także na ich jakość. Zawsze u zbóż nawożonych dolistnie i dobrze odżywionych mikroelementami azot będzie bardziej efektywnie wykorzystany plonotwórczo a zawartość białka będzie na dużo wyższym poziomie.

Na czym polega nawożenie dolistne zbóż?

Nawożenie dolistne zbóż polega na bezpośrednim dostarczeniu mikroelementów na liście roślin. Stosowanie nawozów dolistnych na zboża to sposób na szybkie usuwanie  niedoborów składników pokarmowych. Działanie wykonuj również profilaktycznie, aby zabezpieczyć rośliny przed przykrymi skutkami niedoboru mikroelementów. Nawożenie dolistne zbóż powinno przeprowadzać się od fazy krzewienia poprzez fazę strzelania w źdźbło do liścia flagowego. Szczególnie  na końcu  krzewienia oraz początkiem strzelania w źdźbło,mikroelementy w zbożach mają bardzo duże znaczenie gdyż wpływają one na jakość ziarna, a także przemianę azotu w roślinie.

Kiedy warto przeprowadzić nawożenie dolistne zbóż?

Prawidłowe dokarmianie dolistne zbóż powinno się przeprowadzać w pochmurne dni, kiedy powietrze osiąga dużą wilgotność, przy pełnym turgorze liści zbóż. Należy unikać zabiegów w okresie susz, przy silnym nasłonecznieniu i niskiej wilgotności powietrza. Optymalne warunki występują wcześnie rano lub wieczorem. Zabiegu nawożenia dolistnego nie powinno się wykonywać przed spodziewanymi przymrozkami i w trakcie występowania suszy fizjologicznej. Należy również pamiętać o temperaturze wody, którą stosujemy w zabiegach nawożenia dolistnego zbóż. Nie powinna byćbardzo zimna,  ponieważ w trakcie zabiegu roślina może doznać szoku termicznego.

Dodatkowe zabiegi odżywiające zboża, które połączysz z nawożeniem dolistnym

W celu optymalizacji wykonywanych zabiegów związanych z nawożeniem dolistnym zbóż można je połączyć z zabiegami fungicydowymi i insektycydowymi. Aby wzmonić działanie nawozu dolistnego, dodaj do niego siarczan magnezu. Jest to najprostsze najszybsze zaopatrzenie roślin w siarkę i magnez., Pamiętajże nawożenia dolistnego zbóż nie należy łączyć z zabiegami herbicydowymi, gdyż chwasty mogą nie zostać zwalczone. Przy nawożeniu dolistnym zbóż możemy stosować różnego rodzaju nawozy. Na przykład pojedyncze mikroelementy do stosowania w zbożach lub nawozy mikroelementowe kompleksowe. Taki rodzaj nawozów pozwala na oszczędzenie czasu w przygotowaniu cieczy roboczej oraz uniknięcie pomyłki przy mieszaniu poszczególnych mikroelementów (dotyczy ilości dodanych mikroelementów). Zbyt duża dawka jakiegokolwiek mikroelementu może przyczynić się do uszkodzeń roślin lub może zahamować ich rozwój.

Kompleksowe nawożenie dolistne zbóż

Przy kompleksowych nawozach dolistnych na zboża sprawdzają się nawozy na bazie chelatów oraz nawozy najnowszej generacji na bazie aminokwasów roślinnych lewoskrętnych. W przypadku tych drugich jest dużo większa koncentracja mikroelementów na zboża, nawozy charakteryzują się dużo szybszą przyswajalnością. Poszczególne mikroelementy, dzięki zawartym w nich aminokwasom, po pobraniu od razu trafiają do miejsca swojego przeznaczenia. Występujące w nawozach aminokwasy często w połączeniu z witaminami mają działanie biostymulujące -  powodują, że zboża są bardziej odporne na wszelkiego rodzaju warunki stresowe.

Podsumowanie

Niedobory mikroelementów w zbożach uniemożliwiają uzyskanie wysokich i dobrych jakościowo plonów, dlatego nawożenie dolistne zbóż jest  bardzo istotne., Dzięki mikroelementom rośliny są dobrze odżywione,  odporne na wszelkiego rodzaju patogeny chorób grzybowych. To z kolei może przełożyć się na obniżenie kosztów związanych z ochroną fungicydową przed chorobami grzybowymi.

Koszyk został zaktualizowany
Technologia została zmieniona